Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wiązowna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wiązowna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wiązowna.

Mapa Geoportal Wiązowna
Mapa z granicą gminy Wiązowna

Dane urzędu

Urząd Gminy Wiązownaul. Lubelska 59Wiązowna, 05-462

Tel: 22 5125800

Fax: 22 5125802

Elektroniczna skrzynka podawcza: /GminaWiazowna/SkrytkaESP

E-mail: urzad@wiazowna.pl

Powiat: otwocki

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Wiązowna: 1417082

Witryna: www.wiazowna.pl

Władze lokalne: Wójt Janusz Witold BUDNYurzad@wiazowna.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Wiązowny

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Wiązowna to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Wiązowna na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Wiązowny, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Wiązowny, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Wiązowny

Gmina Wiązowna w liczbach

Powierzchnia gminy Wiązowna*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wiązowna*

13 330 mieszkańców

609 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wiązowna*

131 mieszkańców na km2

614 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wiązowna

Geoportal Wiązowna prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Wiązowna, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Wiązowna.

Dostęp do danych Geoportalu Wiązowna

Jak powstał Geoportal gminy Wiązowna?

Geoportal Wiązowna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wiązowna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Wiązowna.

Geoportal Wiązowna umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Wiązowna oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Wiązowna, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wiązowna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wiązowna?

Informacje na Geoportalu Wiązowna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wiązowna?

Korzyści z Geoportalu Wiązowna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wiązowna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wiązowna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wiązowna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wiązownie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wiązowny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wiązowna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wiązowna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wiązowna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wiązowny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wiązowny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wiązowna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wiązowna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wiązownie.

  Geoportal gminy Wiązowna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wiązowna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wiązownie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wiązowna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wiązownie.

  W Geoportalu Wiązowna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wiązowna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wiązownie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wiązowna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wiązowna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wiązowna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wiązowna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wiązowna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wiązowna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wiązowna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wiązowna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wiązownie. W Geoportalu gminy Wiązowna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wiązownie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wiązowna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wiązowna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Wiązowna.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Wiązowna, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Wiązowna. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Wiązowna.

 • Zabytki w gminie Wiązowna

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Wiązowna. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Wiązowna oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Wiązowna.

 • Informacje o wyborach w gminie Wiązowna

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Wiązowna. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Wiązowna i wiele istotnych informacji.

Geoportal Wiązowna dla mieszkańców

Geoportal Wiązowna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wiązowna. Na mapie Wiązowny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wiązowna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wiązowna. Korzystając z map Geoportalu gminy Wiązowna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wiązowna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wiązowna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wiązowna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować