Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Wiązowna  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Wiązowna

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Wiązowna.

Mapa Geoportal Wiązowna

Dane urzędu

Urząd Gminy Wiązownaul. Lubelska 59Wiązowna, 05-462

Tel: 22 5125800

Fax: 22 5125802

E-mail: urzad@wiazowna.pl

Powiat: otwocki

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Wiązowna: 1417082

Witryna: www.wiazowna.pl

Władze lokalne: Wójt Janusz Budnyurzad@wiazowna.pl

Gmina Wiązowna w liczbach

Powierzchnia gminy Wiązowna*

102 km2

1426 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Wiązowna*

13 330 mieszkańców

609 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Wiązowna*

131 mieszkańców na km2

614 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Wiązowna

Geoportal Wiązowna prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Wiązowna

Jak powstał Geoportal gminy Wiązowna?

Geoportal Wiązowna powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Wiązowna, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Wiązowna umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Wiązowna

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Wiązowna?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Wiązowna;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Wiązowna;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Wiązowna;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Wiązowna;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Wiązowny.
Informacje na Geoportalu Wiązowna

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Wiązowna?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Wiązowna;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Wiązowna;
 • Rejestr MPZP Wiązowna;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Wiązowna;
 • Mapa Topograficzna gminy Wiązowna;
 • Mapa Solarna gminy Wiązowna;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Wiązowna;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Wiązowna

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Wiązowna?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Wiązowna.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Wiązowna łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Wiązownie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Wiązowny zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Wiązowna, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Wiązowna oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Wiązowna. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Wiązowny możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Wiązowny. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Wiązowna. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Wiązowna.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Wiązownie.

  Geoportal gminy Wiązowna posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Wiązowna. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Wiązownie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Wiązowna przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Wiązownie.

  W Geoportalu Wiązowna przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Wiązowna. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Wiązownie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Wiązowna zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Wiązowna, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Wiązowna oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Wiązowna.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Wiązowna. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Wiązowna są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Wiązowna podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Wiązowna.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Wiązownie. W Geoportalu gminy Wiązowna udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Wiązownie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Wiązowna.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Wiązowna. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Wiązowna dla mieszkańców

Geoportal Wiązowna jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Wiązowna. Na mapie Wiązowny sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Wiązowna mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Wiązowna. Korzystając z map Geoportalu gminy Wiązowna w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Wiązowna są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Wiązowna dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Wiązowna dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu