Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Wiązowna - sprawdź miejscowy plan gminy Wiązowna

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w gminie Wiązowna? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Wiązowna.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Wiązowna.

MPZP Wiązowna
Mapa MPZP gminy Wiązowna

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Wiązownie.

MPZP Wiązowna

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu gminy Wiązowna i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Wiązowna prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Wiązowny. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu gminy Wiązowna.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Wiązowna i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Wiązowna obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP gminy Wiązowna z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Wiązowny

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wiązowny

0

52 plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie Wiązowna, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Wiązowna, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

1636 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Wiązowny.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązowna - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w gminie Wiązowna z podziałem na lata

Rejestr MPZP Wiązowna

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Wiązowna. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr 114.LV.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna część A114.LV.202227-10-2022
Uchwała nr 113.LV.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów – Trakt Brzeski”113.LV.202227-10-2022
Uchwała nr 100.LIV.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt – Wschód”100.LIV.202227-9-2022
Uchwała nr 98.LIV.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Mazowiecka - Jeździecka”98.LIV.202227-9-2022
Uchwała nr 99.LIV.2022 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Izabela Dębów część B”99.LIV.202227-9-2022
Uchwała nr 142.XLII.2021 Rady Gminy Wiązowna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Glinianka Lipowo – Napoleońska”142.XLII.202130-11-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Wiązownie?

Za prowadzenie rejestru MPZP Wiązowna odpowiada wójt/burmistrz gminy Wiązowna. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Wiązowna nie obowiązuje, to urząd gminy Wiązowna wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Wiązownie została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w gminie Wiązowna z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w gminie Wiązowna na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Wiązowny. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny gminy Wiązowna!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Wiązowna