Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Wiązowna w liczbach

Geoportal Wiązowna

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Wiązowna

Wiązowna, gmina w województwie mazowieckim, powiat otwocki.

Powierzchnia gminy Wiązowna wynosi 102 km2, zajmuje 1426 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Wiązowna zamieszkuje 13 330 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 609 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Wiązowna wynosi 131, jest 614 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Wiązowna. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Wiązowna prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Wiązowna.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Wiązowna: 1021426
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Wiązowna: 0,29864
Lesistość w % w gminie Wiązowna: 30,8799
Ludność na 1 km2 w gminie Wiązowna: 131614
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Wiązowna: 16,979
Liczba ludności ogółem w gminie Wiązowna: 13 330609
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Wiązowna: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Wiązowna: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Wiązowna: 12,62-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Wiązowna: 78,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Wiązowna: 15792
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Wiązowna: 11,631
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Wiązowna: 95,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Wiązowna: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Wiązowna: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Wiązowna: 1 107,083
Przedszkola bez specjalnych w gminie Wiązowna: 10229
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Wiązowna: 354,2846
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Wiązowna: 115,765
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Wiązowna: 8,976
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Wiązowna: 2941228
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Wiązowna: 5 771-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Wiązowna: 5 222-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Wiązowna: 4 625-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Wiązowna: 76,12038
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Wiązowna: 21,01907
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Wiązowna: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Wiązowna: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Wiązowna: 76,11754
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Wiązowna: 21,01370

Źródłem danych statystycznych dla gminy Wiązowna jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Wiązowna, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Wiązowna. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.